ข่าวและกิจกรรม

KKP เสริมทักษะการวางแผนทางการเงินแก่ผู้บริหาร และคณะทำงานยุวพุทธฯ

  • 9 ต.ค. 2562
  • 497

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร โดยนางสาว พัทนัย  เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่  สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจ นำวิทยากรจิตอาสา จัดกิจกรรมเวิร์กชอปภายใต้โครงการ KKP Smart Money, Happy Life ให้กับผู้บริหารและคณะทำงานของยุวพุทธิกสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ หนึ่งในภาคีที่ร่วมดำเนินโครงการพัฒนาคน พัฒนาชาติ กับเกียรตินาคิน เพื่อรณรงค์และให้ความรู้เกี่ยวกับการวางแผนทางการเงินและวินัยทางการเงินตามหลักทางสายกลางของพุทธศาสนา ในการนี้นายมณเธียร ธนานาถ นายกสมาคมยุวพุทธฯ นำคณะทำงานรวมทั้งสิ้น 72 คน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ยุวพุทธิกสมาคมฯ  เมื่อเร็วๆ นี้

# อื่นๆที่น่าสนใจ