ข่าวและกิจกรรม

KKP รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร

  • 18 ต.ค. 2562
  • 607

นายวรกฤต จารุวงศ์ภัค ประธานสายปฏิบัติการ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) และนายบุญฤทธิ์ สวัสดิสุข

กรรมการผู้จัดการ บริษัท เคเคพี ทาวเวอร์ จำกัด บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เป็นตัวแทนเข้ารับเกียรติบัตร การเข้าร่วมกิจกรรมชดเชยคาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร  เพื่อให้การปล่อยก๊าซเรือนกระจกขององค์กรเท่ากับศูนย์ (Carbon Neutral)  จากนายธเนศพล ธนบุญยวัฒน์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมภายใต้งาน 'ร้อยดวงใจ ร่วมใจลดโลกร้อน' ประจำปี 2562 ที่จัดโดยองค์การบริการจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เมื่อ วันที่ 19 กันยายน 2562

# อื่นๆที่น่าสนใจ