ข่าวและกิจกรรม

KKP ลงพื้นที่ช่วยเหลือฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย จ.อุบลราชธานี

  • 7 พ.ย. 2562
  • 466

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร นำโดยนางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจฯ พร้อมด้วยพนักงานจิตอาสาบริษัทในเครือ จัดกิจกรรมช่วยเหลือฟื้นฟูพื้นที่ภัยพิบัติ โดยร่วมทำความสะอาดบ้านเรือนประชาชนในอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ที่ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุโพดุลและคาจิกิ เพื่อให้ผู้ประสบภัยสามารถกลับเข้าสู่ที่พักอาศัยและดำเนินชีวิตตามปกติได้โดยเร็วที่สุด กิจกรรมมีขึ้นเมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2562