ข่าวและกิจกรรม

บล.ภัทร จัดสัมมนา Phatra Investment Day 2019 “Are You Ready to Retire?”

  • 29 พ.ย. 2562
  • 495

บริษัทหลักทรัพย์ภัทร จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์ แห่งประเทศไทย จัดงานสัมมนา Phatra Investment Day 2019 ในหัวข้อ Are You Ready to Retire? เกษียณต่างสไตล์ วางแผนอย่างไรให้ถึงเป้าหมาย ส่งต่อแนวคิดในการวางการเงินเพื่อการเกษียณที่อิสระ มั่งคั่งและมั่นคง โดยได้รับเกียรติจาก นพ.เฉก ธนะสิริ ผู้ก่อตั้งชมรมร้อยปี-ชีวีเป็นสุข และผู้เขียนหนังสือ ‘อายุ 120 ปี ทำไมจะทำให้ไม่ได้’ นายรวิศ หาญอุตสาหะ นักธุรกิจทายาทแบรนด์ Srichand และเจ้าของเพจ Mission To The Moon ดร.อัจฉรา โยมสินธุ์ หัวหน้าภาควิชาการเงิน คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ผู้เขียนหนังสือ ‘40 ปี ยังไม่สายเกษียณสบายเป็นจริงได้’ นายณฤทธิ์ โกสาลาทิพย์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายที่ปรึกษาการเงินส่วนบุคคล บล.ภัทร ดร.พิพัฒน์ เหลืองนฤมิตชัย ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ หัวหน้าทีมวิจัยลูกค้าบุคคล และนายสิกขวัตร สื่อสัจจา ผู้ช่วยผู้จัดการ ทีมวิจัยลูกค้าบุคคล ร่วมเสวนาให้ความรู้แบ่งปัน มุมมอง โดยงานจัดขึ้น ณ หอประชุม ศ.สังเวียน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2562

# อื่นๆที่น่าสนใจ