ข่าวและกิจกรรม

KKP สนับสนุนพิธีมอบรางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น มูลนิธิดวงประทีป

  • 27 ธ.ค. 2562
  • 589

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และมูลนิธิเกียรตินาคิน ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์บริการเพื่อการพัฒนา มูลนิธิดวงประทีป  ต่อเนื่องเป็นปีที่ 17 เป็นเงินจำนวน 100,000 บาท โดย นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักสื่อสารองค์กรกลุ่มธุรกิจ ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนมอบรางวัลให้กับสมาชิกสหกรณ์ที่มีวินัยการออมเงินอย่างสม่ำเสมอและชำระหนี้คืนตรงเวลา ในพิธีมอบรางวัลสมาชิกสหกรณ์ดีเด่น ปี 2561 พร้อมทั้งนำทีมวิทยากรไปให้ความรู้พื้นฐานทางการเงินหัวข้อ ‘เงินทองต้องวางแผน ตอน สุขเงิน สร้างได้’ ให้แก่สมาชิกสหกรณ์ เพื่อส่งเสริมการตั้งเป้าหมายเรื่องของการออมเงินที่ถูกต้อง อีกทั้งยังปลูกฝังเรื่องการสร้างวินัยการออมเพื่อการเงินที่มั่นคงในอนาคต โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้น ณ มูลนิธิดวงประทีป เมื่อวันอาทิตย์ที่ 15 ธันวาคม 2562