ข่าวและกิจกรรม

ธนาคารเกียรตินาคิน ร่วมมือกับกรมสรรพากร

  • 27 ม.ค. 2563
  • 275

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) บริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมมือกับกรมสรรพากร ลงนามบันทึกข้อตกลงสนับสนุนโครงการ ‘SME โปรดีบัญชีเดียว’ เพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการ SME ให้จัดทำบัญชีและงบการเงินให้ถูกต้องสอดคล้องกับสภาพที่แท้จริงของกิจการ ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการ SME เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และเป็นกำลังในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศต่อไป ในโอกาสนี้ ธนาคารเกียรตินาคิน ได้ออกแคมเปญพิเศษ SME บัญชีเดียว Package สินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำเริ่มต้น 5% ต่อปีมาพร้อมกับ 4 ตัวช่วยต่อยอดธุรกิจ ได้แก่ 1) ช่วยธุรกิจลดต้นทุน โดยฟรีค่าธรรมเนียมโอนหรือจ่ายผ่าน KK Biz e-Banking 2) ช่วยธุรกิจต่อยอดเงินฝากด้วยบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ดอกเบี้ยสูง KK Smart Corporate Saving 3)ช่วยธุรกิจในการวางระบบบัญชีเดียว ผ่านฟรีสัมมนา และ 4)ช่วยให้เจ้าของกิจการและพนักงานของบริษัทเข้าถึงสินเชื่อในอัตราพิเศษ ทั้งนี้ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงฯ จัดขึ้น ณ กรมสรรพากร เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2563

# อื่นๆที่น่าสนใจ