ข่าวและกิจกรรม

พลิกหน้าประวัติศาสตร์วานิชธนกิจ บล.ภัทร ร่วมยินดี ‘CRC’

  • 21 ก.พ. 2563
  • 414
พลิกหน้าประวัติศาสตร์วานิชธนกิจ บล.ภัทร ร่วมยินดี ‘CRC’ ไอพีโอใหญ่ที่สุดของตลาดหุ้นไทย และหุ้นค้าปลีกอันดับสองของโลก
 
บริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) นำโดยนายบรรยง พงษ์พานิช ประธานกรรมการบริหาร ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) นายตรัยรักษ์ เต็งไตรรัตน์ กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าสายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน และนายอนุวัฒน์ ร่วมสุข กรรมการผู้จัดการ หัวหน้าฝ่ายตลาดทุน สายงานวานิชธนกิจและตลาดทุน เข้าร่วมพิธีเปิดการซื้อขายหลักทรัพย์ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกของ บมจ. เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น หรือชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ ‘CRC’ ในฐานะที่บล.ภัทรเป็นที่ปรึกษาทางการเงินร่วมและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย โดย CRC มีมูลค่าเสนอขายรวม 78,124 ล้านบาท และมีมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคาไอพีโอที่ประมาณ 253,302 ล้านบาท ส่งผลให้ CRC สร้างแลนด์มาร์กในวงการวานิชธนกิจด้วยการขึ้นแท่นเป็นหุ้นไอพีโอที่มีมูลค่าเสนอขายที่สูงที่สุดในประวัติศาสตร์ของตลาดหลักทรัพย์ฯ อีกทั้งยังเป็นหุ้นไอพีโอในกลุ่มธุรกิจค้าปลีกที่มีมูลค่าเสนอขายสูงสุดเป็นอันดับ 2 ของโลก การไอพีโอมีขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
 
ทั้งนี้ CRC เป็นผู้นำธุรกิจค้าปลีกในไทย โดยเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทย เป็นอันดับสามของเวียดนาม และเป็นผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าที่มีขนาดใหญ่สุดในประเทศอิตาลี โดยการระดมทุนจะทำให้ CRC สามารถขยายศักยภาพการเป็น Customer-centric Omni-channel หรือแพลตฟอร์มค้าปลีกที่สามารถสร้างรายได้ได้จากทุกที่ ทุกเวลา และส่งมอบประสบการณ์ที่ดีกว่าสำหรับผู้บริโภคต่อไป
# อื่นๆที่น่าสนใจ