ข่าวและกิจกรรม

KKP ผนึกกำลัง openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19

  • 2 เม.ย. 2563
  • 3,449

KKP ผนึกกำลัง openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ แจกฟรีออนไลน์

(1 เมษายน 2563) กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมต่อสู้กับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ด้วยการสนับสนุนสำนักพิมพ์ openbooks จัดทำหนังสือ ‘Beating COVID-19 เอาชนะโรคร้ายด้วยความเข้าใจ’ ในรูปแบบหนังสือออนไลน์ (ไฟล์ PDF) เพื่อให้ประชาชนทั่วไปดาวน์โหลดได้ฟรี  >>> คลิก <<<  ทั้งนี้ หนังสือเล่มนี้ เขียนโดยดร.ศุภวุฒิ สายเชื้อ ที่ปรึกษากลุ่มธุรกิจฯ ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์และสุขภาพที่ได้ติดตามงานวิจัยเกี่ยวกับเชื้อไวรัสโควิด-19 ในมิติต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นลักษณะของโรค ปัจจัยเสี่ยง การดูแลตนเอง ความเป็นไปได้ของแนวทางการรักษา ตลอดจนบทเรียนในเชิงนโยบายเกี่ยวกับมาตรการรับมือของประเทศต่างๆ มานำเสนอแบบกระชับสำหรับเป็นคู่มือความเข้าใจพื้นฐาน นอกจากนี้  ปัจจุบันยังอยู่ในระหว่างการจัดพิมพ์หนังสือส่วนหนึ่งเป็นรูปเล่มเพื่อกระจายให้แก่องค์กรภาคี สำหรับแจกให้ประชาชนทั่วไปอีกด้วย

# อื่นๆที่น่าสนใจ