ข่าวและกิจกรรม

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ BIG TREES PROJECT

  • 16 มิ.ย. 2563
  • 186

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ร่วมกับ BIG TREES PROJECT มอบชุดป้องกันความปลอดภัยส่วนบุคคล (Personal Protective Equipment หรือ PPE) ชนิดใช้ซ้ำ หน้ากากอนามัย ตู้อบฆ่าเชื้อโรค และอื่นๆ ให้แก่โรงพยาบาลใน 4 ภูมิภาคทั่วประเทศ รวมมูลค่า 125,000 บาท เพื่อสนับสนุนการทำงานและเพิ่มความปลอดภัยให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ที่ต้องสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยในสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 รวมถึงช่วยลดปริมาณขยะติดเชื้อ เนื่องจากชุด PPE ชนิดใช้ซ้ำสามารถซักและนำกลับมาใช้ได้ใหม่ถึง 20 ครั้ง ในการนี้ นางสาวพัทนัย เหลืองตระกูล หัวหน้าสำนักสื่อสารองค์กร กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร และนางอรยา สูตะบุตร ผู้ร่วมก่อตั้ง BIG TREES PROJECT และนางสาวช่อผกา วิริยานนท์ ผู้ร่วมก่อตั้งเครือข่ายต้นไม้ในเมือง นำร่องมอบชุด PPE ให้แก่โรงพยาบาลตำรวจเป็นที่แรก โดยมี พล.ต.ท. ชนินทร์ ชะโยชัยชนะ รองนายแพทย์ใหญ่ เป็นผู้แทนรับมอบ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

กลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร ขอเชิญชวนคนไทยส่งกำลังใจผ่านการบริจาคให้แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อกระจายความช่วยเหลือไปยังโรงพยาบาลที่ยังขาดแคลน โดยสามารถบริจาคได้ที่บัญชีออมทรัพย์เลขที่ 20-0012928-8 ธนาคารเกียรตินาคิน โดยเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกส่งต่อให้แก่แพทยสมาคมฯ ต่อไป

# อื่นๆที่น่าสนใจ