ประกันชีวิต

ประกันชีวิต

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันสุขภาพ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิตแบบยูนิต ลิงค์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันวินาศภัย

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
สนใจผลิตภัณฑ์
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 90/5
จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนานถึงอายุ 90 ปี
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เวลท์ 12/5 (มีเงินปันผล)
จ่ายสั้น 5 ปี พร้อมคุ้มครองชีวิต 12 ปี
ประกันชีวิต แบบบำนาญ เคเคเจน อินฟินิท 88/5
ความสุขในวัยเกษียณจ่ายเบี้ยเพียง 5 ปี มีเงินบำนาญใช้ตั้งแต่อายุ 55 ปี
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 25/15
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 25 และเงินคืนทุกปี
ประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์ เคเคเจน เอ็กซ์ตร้า 20/10
รับความคุ้มครองชีวิตยาว 20 ปี และเงินคืนทุกปี
ประกันชีวิต เคเคเจน อินฟินิท เวลท์ 99
ส่งมอบความรัก ความมั่งคั่ง จากรุ่นสู่รุ่น