บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์

ออมทรัพย์ สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์
 • 10 ก.พ. 2561
 • 37,335

ออมทรัพย์

สำหรับนักลงทุนที่ทำให้การลงทุนเป็นเรื่องง่าย

สะดวกในการลงทุนกับบล.ภัทร เพื่อเพิ่มโอกาสรับผลตอบแทนที่ดี

ฝากน้อย ฝากมาก รับดอกเบี้ยสูงเหมือนฝากประจำ

ฝาก/ถอนได้ไม่จำกัด

เปิดเท่าไหร่ก็ได้ ไม่มีขั้นต่ำในการเปิดบัญชี

เหมาะกับคนที่เน้นเรื่องลงทุน แต่ยังคงต้องการบัญชีสำหรับนำเงินไปลงทุน หรือรับเงินจากการลงทุนที่ให้ดอกเบี้ยสูง และยังมีความยืดหยุ่นสูง

อัตราดอกเบี้ยสูงสุด*

1.20%

เปิดบัญชีขั้นต่ำ

ไม่จำกัดวงเงินขั้นต่ำ

การจ่ายดอกเบี้ย

2 ครั้ง/ปี

เงื่อนไขสำหรับการเปิดบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์

 • ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ซึ่งเปิดบัญชีเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด ("บัญชีหลักทรัพย์") กับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล. ภัทร") และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร เท่านั้น
 • ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้ โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น
 • ไม่จำกัดจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี และไม่จำกัดจำนวนครั้งในการถอน
 • ธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ย ปีละ 2 ครั้ง ณ วันสิ้นเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคมของทุกปี
 • กรณีที่ผู้ฝากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี ธนาคารจะคิดค่าธรรมเนียม 50 บาท หรือตามที่ธนาคารประกาศกำหนด
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า หากเกิดกรณี ดังต่อไปนี้

   

  เงื่อนไขเดิม

  เงื่อนไขใหม่

   

  (ก) ยกเลิกการใช้บัญชี KK  Phatra Smart Settlement เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร หรือ  

  (ข) ยกเลิกการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร หรือ

  (ค) ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร 

  ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เกิดกรณีตาม (ก) (ข) หรือ (ค) ดังกล่าว

   

   

  (ก)   ไม่มียอดเงินคงเหลือและไม่ใช้ หรือ ยกเลิกการใช้บัญชีเป็นบัญชีสำหรับหักเงินอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร หรือ

  (ข)   ไม่ดำเนินการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ให้แล้วเสร็จภายใน 30 วันนับจากวันที่เปิดบัญชีกับธนาคาร หรือ ยกเลิกการเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร หรือ

  (ค)  ถูกปฏิเสธการขอเปิดบัญชีหลักทรัพย์ หรือ ถูกปิดบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร

  ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการปิดบัญชี โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขอื่นๆ ตามความเหมาะสม

FAQ

(?)บัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ คืออะไร

บัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใด (“บัญชีหลักทรัพย์”) กับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) (“บล. ภัทร”) โดยใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล. ภัทร เท่านั้น ให้บริการลูกค้าทุกประเภท ผู้ฝากสามารถขอเปิดบัญชีได้โดยชื่อบัญชีต้องเป็นชื่อเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล. ภัทร เท่านั้น

 

(?)ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์ต้องเสียภาษีหรือไม่

ดอกเบี้ยที่ได้รับจากบัญชีออมทรัพย์ เคเค ภัทร สมาร์ท เซทเทิลเมนท์จะต้องเสียภาษี ตามเกณฑ์ที่กรมสรรพากรกำหนด

# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง