บัตรกดเงินสด

เงินสดพร้อมใช้ กดฟรีทันใจได้ทั่วโลก

บัตรกดเงินสด
 • 12 ก.พ. 2561
 • 51,055

สมัครง่าย

มอบความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาท

สมัครง่าย เอกสารไม่ยุ่งยาก

ไม่ต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกัน

กดเงินสดได้ทุกที่ จากตู้เอทีเอ็ม ที่มีเครื่องหมาย ATM Pool หรือ UnionPay

จ่ายชำระค่าสินค้า/บริการ ได้ทุกร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay

ชำระคืนขั้นต่ำเพียง 5% ของเงินต้นรวมดอกเบี้ยหรือไม่น้อยกว่า 500 บาท

มีช่องทางจ่ายชำระคืนได้หลายช่องทาง

ประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่า 100,000 บาท คุ้มครอง 1 ปี

ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดตลอดชีพ

วงงินอนุมัติสูงสุด

500,000 บาท

วงเงินเบิกถอนสูงสุด

100,000 บาท/วัน

คุณสมบัติและเอกสารการขอบริการ

ผู้มีรายได้ประจำ

 1. สัญชาติไทย อายุ 20 - 60 ปี
 2. มีรายได้ประจำรวมต่อเดือนตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไป
 3. ผ่านการทดลองงาน และมีอายุงานปัจจุบันตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป
 4. มีหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก

เอกสารประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ (หน้าแรกที่มีที่อยู่และหน้าที่มีชื่อของผู้ขอสินเชื่อ)
 3. สลิปเงินเดือน หรือ หนังสือรับรองรายได้ (สำหรับผู้มีรายได้ประจำ)
 4. สำเนาบัญชีเงินฝากแสดงรายได้ย้อนหลัง 6 เดือน นับจากปัจจุบัน

หมายเหตุ:

 1. ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันวินาศภัย
 2. พิจารณารับประกันภัยโดย บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) และเป็นผู้รับผิดชอบตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์

คำเตือน: ผู้ขอเอาประกันภัยควรทำความเข้าใจรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

วงเงินบัตรกดเงินสด

ธนาคารได้ทำการกำหนดวงเงินสูงสุดในการทำธุรกรรมต่างๆ ของบัตรกดเงินสด KK Cash Card ต่อวัน ดังนี้

ประเภทบัตร

วงเงินสูงสุด

วงเงินถอนสูงสุดต่อวัน

100,000 บาท

วงเงินโอนไปบัญชีบุคคลที่ 3 ภายในธนาคารสูงสุดต่อวัน

100,000 บาท

ความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ

เมื่อท่านได้ทำการยืนยันเปิดใช้บัตร และชำระค่าธรรมเนียมแรกเข้า/ค่าธรรมเนียมรายปีเรียบร้อยแล้ว ท่านจะได้รับสิทธิพิเศษความคุ้มครองชีวิตจากกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุ ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขการพิจารณารับประกันภัยของบริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีรายละเอียด ดังนี้

ผลประโยชน์ความคุ้มครอง

จำนวนเงินเอาประกันภัยต่อคน (บาท)

การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง (อ.บ.1)

 

จากอุบัติเหตุทั่วไป

100,000 บาท

จากการถูกฆาตกรรมหรือถูกทำร้ายร่างกาย

100,000 บาท

จากการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

-

 

โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง