KK Smart SMS

ผู้ช่วยคนฉลาดสำหรับคนทันสมัย พร้อมบอกดอกเบี้ยสะสมให้คุณรู้

KK Smart SMS
  • 13 ก.พ. 2561
  • 3,765

บริการสำหรับคนทันสมัย

ให้คุณได้รู้ทุกความเคลื่อนไหวในบัญชีเงินฝาก ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงยอดเงิน

ให้คุณสะดวกสบาย อยู่ที่ไหนก็รู้ความเคลื่อนไหวของบัญชีได้

รายละเอียดบริการ

บริการสำหรับบัญชีออมทรัพย์ และบัญชีกระแสรายวัน

  • บริการแจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวบัญชี แจ้งยอดเงินเปลี่ยนแปลงในบัญชี และยอดเงินที่ใช้ได้แบบทันที

เงื่อนไขบริการ

  • บริการนี้สำหรับลูกค้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ กระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น
  • บริการนี้ไม่สามารถใช้กับผลิตภัณฑ์ประเภทบัตรเงินฝาก (NCD) และประเภทบัญชีกระแสรายวันที่มีวงเงินเบิกเกินบัญชี (OD)
  • สามารถเลือกรับข้อความเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ
  • ลูกค้าจะได้รับข้อความแจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวบัญชี ทันทีที่มีความเคลื่อนไหวในบัญชี
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลง ข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ของบริการ KK Smart SMS

 

สมัครใช้บริการได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555 หรือ ธนาคารเกียรตินาคิน ทุกสาขา ทั่วประเทศ

ค่าบริการ

ประเภทบริการ อัตราค่าบริการ

ค่าธรรมเนียมแจ้งยอดบัญชี ประเภทบัญชีออมทรัพย์ และกระแสรายวัน

- แจ้งเตือนรายการเคลื่อนไหวบัญชี

10 บาท
 ต่อบัญชี ต่อเดือน
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น
บทความที่เกี่ยวข้อง