โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

สมัครสินเชื่อบัตรกดเงินสด

  • 22 ม.ค. 2562
  • 16,039

ฟรีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

สมัครง่ายไม่ต้องมีบุคคลค้ำประกัน

รับส่วนลดร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay

อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0 % ต่อปี  2 เดือนแรก (นับจากรอบบัญชีแรก)

เงื่อนไขและสิทธิพิเศษ

สำหรับลูกค้าใหม่ ของผลิตภัณฑ์บัตรกดเงินสด KK Cash Card ที่ได้รับการอนุมัติ

ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 31 มีนาคม 2563

หมายเหตุ

  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
  • ฟรีค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของทุกธนาคารทั่วประเทศไทยและทั่วโลก ผ่านเครื่องที่มีสัญลักษณ์ ATM Pool และ Union Pay การชำระสินค้าและบริการ หรือ รับส่วนลดเฉพาะร้านค้าที่มีเครื่องหมาย Union Pay เท่านั้น
  • เงื่อนไขการพิจารณาและรายละเอียดการรับประกันภัยเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทผู้ประกันคือบริษัทกรุงไทย พานิชประกันภัยภัย จำกัด (มหาชน)
  • เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาที่ใช้ดอกเบี้ยพิเศษตามที่ธนาคารกำหนด อัตราดอกเบี้ยจะถูกปรับเป็นอัตราดอกเบี้ยปกติ ของธนาคาร 26% ต่อปี เฉพาะส่วนที่เบิกใช้จริง
  • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติ หรือปฏิเสธคำขอสินเชื่อ ตามคุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อและหลักเกณฑ์การ พิจารณาของธนาคาร
  • ลูกค้าจะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีต่อไป เมื่อลูกค้ามียอดเบิกถอนเงินสดและใช้จ่ายตั้งแต่ 20,000 บาทขึ้นไปใน 12  รอบบัญชีของลูกค้า กรณีลูกค้าไม่รับโปรโมชั่น อัตราดอกเบี้ยและการพิจราณาสินเชื่อ เป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด โดยอัตราดอกเบี้ยสูงสุด 26 % ต่อปี
โปรโมชั่น