โปรโมชั่น

รวบรวมข้อมูลโปรโมชั่นดีๆ เพื่อลูกค้าธนาคารเกียรตินาคินโดยเฉพาะ

รับส่วนลดทันที 200 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ร้านอาหาร On the Table

  • 28 ส.ค. 2562
  • 164

รับส่วนลดทันที 200 บาท* เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ร้านอาหาร On the Table

รับส่วนลดทันที 200 บาท เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 1,000 บาทขึ้นไป/เซลล์สลิป (ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษีและค่าบริการ)

สาขาที่ร่วมรายการ:

  • ร้านอาหาร On the Table ทุกสาขาข้อกำหนดและเงื่อนไข

  1. ต้องใช้จ่ายผ่านบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 62 และ 81 เท่านั้นเพื่อรับสิทธิพิเศษ
  2. สิทธิพิเศษใช้ได้ทั้งประเภทบัตรเครดิตและบัตรเดบิต
  3. จำกัดการรับส่วนลด 200 บาท/เซลล์สลิป/บัตร และจำกัดสิทธิ์การมอบส่วนลด 1,000 สิทธิ์/ทุกสาขา/เดือน และสงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  4. สิทธิพิเศษนี้ไม่รวมเครื่องดื่มแอลกอฮอลล์ ภาษี 7% และค่าบริการ 10%
  5. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆได้ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน ยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป ไม่นับภาษีและค่าบริการ เกินกว่า 1,000 บาท
  6. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  7. กรุณาตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมที่สื่อประชาสัมพันธ์ ณ จุดขาย
# อื่นๆ ที่น่าสนใจ
โปรโมชั่น