ประกันภัยการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทาง

  • 10 มิ.ย. 2562
  • 546

คำเตือน ท่านกำลังเข้าสู่เว็บไซต์บริการของบุคคลที่สาม โปรดศึกษาข้อมูลก่อนการเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม
ท่านต้องการออกจากหน้าเว็บไซต์ของธนาคารเพื่อเข้าสู่หน้าเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม

ข้อมูลสำคัญ

เว็บไซต์ของธนาคารอาจมีการเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ/หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการโดยบุคคลที่สาม ทั้งนี้ ธนาคารจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเชื่อมโยงเข้าใช้ หรือการใช้งานเว็บไซต์ภายนอก ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ/หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ ซึ่งให้บริการโดยบุคคลที่สามดังกล่าวทุกกรณี ธนาคารจึงขอแนะนำให้ท่านศึกษาข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการของเว็บไซต์ภายนอก ซอฟต์แวร์แอพพลิเคชั่น และ/หรือแอพพลิเคชั่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ของบุคคลที่สามเพื่อการพิจารณา