มาตรฐานการให้บริการ

รายละเอียด

มาตรฐานการให้บริการ

  • 13 ส.ค. 2562
  • 216

1. มาตรฐานระยะเวลาการให้บริการ

2. การรายงานและการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพการให้บริการ

3. การให้บริการและแก้ไขปัญหา

# อื่นๆที่น่าสนใจ