เทศกาลการลงทุน 2018

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เทศกาลการลงทุน 2018

 • 22 ต.ค. 2561
 • 43,538

โปรโมชั่นสุดพิเศษ

รับหน่วยลงทุนกองทุนเปิดภัทร มันนี่ โพสิทีฟ (PHATRA MP) มูลค่า 100 บาท ต่อยอดเงินลงทุนสะสมทุก 50,000 บาท*

รับเงินคืนเข้าบัญชี เมื่อซื้อประกันชีวิตที่ร่วมรายการ*

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

ลงทุน LTF สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 

ลงทุน RMF สูงสุด 15% ของเงินได้ที่ต้องเสียภาษี และเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข. และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาท

ประกันชีวิตที่ช่วยคุณลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท***

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับ (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

ระยะเวลาโปรโมชั่น

วันนี้ - 28 ธันวาคม 2561

รายละเอียดเพิ่มเติม

ผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คุณสร้างโอกาสรับผลตอบแทนที่มากขึ้นและได้สิทธิประโยชน์ทางภาษี

 

1. ลงทุน LTF สูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษี แต่ไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับปีภาษีนั้น  โดยต้องถือหน่วยลงทุนต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 7 ปีปฏิทิน การขายคืนก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

 • PHATRA LTFD เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV โดยคัดเลือกหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงด้านฐานะการเงิน Fund Fact Sheet คลิก
 • PHATRA SmartMV LTF เน้นลงทุนในหุ้นไม่น้อยกว่า 65% ของ NAV โดยคัดเลือกหุ้นเพื่อลดความเสี่ยงและ/หรือความผันผวนโดยรวมของกองทุนให้อยู่ในระดับต่ำที่สุด ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทจัดการกำหนดและการคาดการณ์ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการลงทุน Fund Fact Sheet คลิก

 

2. ลงทุน RMF สูงสุดไม่เกิน 15 % ของเงินได้พึงประเมินที่ต้องเสียภาษีและเมื่อรวมกับกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หรือ กบข.และเบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญแล้วไม่เกิน 500,000 บาท ทั้งนี้ การซื้อต้องมีจำนวนรวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของเงินได้พึงประเมินที่ได้รับซึ่งต้องเสียภาษีเงินได้ในแต่ละปีหรือมีจำนวนไม่น้อยกว่า 5,000 บาทต่อปี โดยต้องถือต่อเนื่องกันไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้เมื่อมีอายุไม่ต่ำกว่า 55 ปีบริบูรณ์ การขายคืนหน่วยลงทุนก่อนครบกำหนดระยะเวลาดังกล่าวจะทำให้ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

 • PHATRA MMRMF เน้นลงทุนในตราสารหนี้ไทยและเงินฝาก โดยมีอายุเฉลี่ยไม่เกิน 3 เดือน Fund Fact Sheet คลิก
 • PHATRA INRMF เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ และตราสารหนี้ภาคเอกชน Fund Fact Sheet คลิก
 • PHATRA BLRMF เน้นลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ และหุ้น ปรับสัดส่วน 0-100% ของ NAV Fund Fact Sheet คลิก
 • PHATRA EQRMF เน้นลงทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานและผลประกอบการดีมีแนวโน้มการเจริญเติบโตสูง และมีความมั่นคงด้านฐานะการเงิน Fund Fact Sheet คลิก
 • PHATRA PROPRMF เน้นลงทุนในหุ้นหรือตราสารที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ Fund Fact Sheet คลิก

 

ลงทุน LTF/RMF แบบเงินก้อน หรือแบบกระจายการลงทุนสม่ำเสมอ แบบไหนดีกว่ากัน?

การลงทุนแบบกระจายการลงทุนสม่ำเสมอ ด้วยวิธี Dollar Cost Average (DCA) เป็นการถัวเฉลี่ยต้นทุน จะช่วยลดความเสี่ยงจากการเข้าลงทุนผิดจังหวะในช่วงตลาดมีการผันผวน เน้นการลงทุนอย่างสม่ำเสมอตามช่วงเวลาที่กำหนด เป็นงวด ๆ งวดละเท่า ๆ กัน ซึ่งการลงทุนแบบนี้จะดีมากสำหรับการลงทุนในกองทุนรวมลดหย่อนภาษีอย่าง LTF หรือ RMF เนื่องจากไม่ต้องมาคอยกังวลจะซื้อตอนปลายปี และสำหรับผู้ที่สนใจลงทุนแบบ DCA ธนาคารเกียรตินาคินมีบริการ KK Smart Investment Service (KKSIS) ในรูปแบบ Saving Plan ช่วยในการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ ด้วยจำนวนเงินที่เท่ากันทุกงวดไปซื้อกองทุนรวม

 

KKSIS ดีอย่างไร

 • เลือกช่วงเวลาลงทุนได้ เช่น หักบัญชีแบบรายเดือน, รายสัปดาห์, รายไตรมาส หรือรายปี เป็นต้น
 • ไม่ยุ่งยาก ไม่เสียเวลา ระบบจะคอยลงทุนให้โดยอัตโนมัติ ไม่ต้องเดินทางมาทำธุรกรรมซื้อหรือขาย ให้เสียเวลา
 • กำหนดการลงทุนได้ด้วยตัวเอง มีหลากหลายกองทุนให้เลือกลงทุน เริ่มต้นลงทุนเพียง 1,000 บาท
 • รู้เร็ว ทันใจ มี SMS แจ้ง ฟรี เมื่อมีการส่งคำสั่งซื้อ / ขาย / สับเปลี่ยนกองทุน โดยอัตโนมัติ
 • รองรับการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติได้ทุกประเภทของบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และกระแสรายวัน ได้ทั้งธนาคารเกียรตินาคิน และต่างธนาคาร
 • สรุปรายการประจำเดือนด้านบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ และข้อมูลการลงทุนผ่านบริการ KKSIS ทาง e-mail (KKSIS Statement) เฉพาะกรณีใช้บัญชีธนาคารเกียรตินาคินสมัครบริการเท่านั้น

 

3. ประกันชีวิตที่ช่วยคุณลดหย่อนภาษีสูงสุด 300,000 บาท*

เบี้ยประกันชีวิต 100,000 บาท ที่มีความคุ้มครองชีวิต 10 ปีขึ้นไป

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ประกันชีวิตสะสมทรัพย์ KKGEN Wealth 14/6

 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 6 ปี รับความคุ้มครองชีวิตนาน 14 ปี
 • รับเงินคืนทุกปีสูงสุด 12%** (ณ สิ้นปีกรมธรรม์ที่ 6-13)
 • ผลประโยชน์รวมตลอดสัญญา 738%**
 • สมัครง่ายไม่ต้องตรวจสุขภาพ***

 

เบี้ยประกันชีวิตแบบบำนาญ 15% ของรายได้ แต่ไม่เกิน 200,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำ

ประกันชีวิต แบบบำนาญ KKGEN Infinite Annuity 88/5

 • จ่ายเบี้ยสั้นเพียง 5 ปี
 • รับบำนาญตั้งเเต่อายุ 55 ปี จนถึงอายุ 88 ปี
 • รับเงินบำนาญปีละ 15%** ณ วันครบรอบปีกรมธรรม์ที่ ผู้เอาประกันภัยครบอายุ 55 - 88 ปี
 • รับความคุ้มครองชีวิตก่อนรับเงินบำนาญ 110% ของเบี้ยประกันภัยที่ชำระมาแล้วทั้งหมด หรือเงินค่าเวนคืนกรมธรรม์แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่า

 

*ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรประกาศกำหนด

** ของจำนวนเงินเอาประกันภัยเริ่มต้น

*** ตามเงื่อนไขที่บริษัทประกันภัยกำหนดในกรมธรรม์

หมายเหตุและคำเตือน

คำเตือน

 1. ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไข ผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุนและควรศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่ระบุไว้ในคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมดังกล่าวด้วย
 2. ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลสำคัญของกองทุน โดยเฉพาะนโยบายการลงทุน ความเสี่ยง และผลการดำเนินงานของกองทุนที่เปิดเผยไว้ในแหล่งต่างๆ เช่น เว็บไซต์ของบลจ.ภัทร และสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ภัทร และผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
 3. ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
 4. ผู้ถือหน่วยลงทุนจะไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี หากไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขการลงทุน และจะต้องคืนสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เคยได้รับพร้อมเงินเพิ่มตามมาตรา 27 แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร
 5. กองทุนเปิดภัทร พร็อพเพอร์ตี้ เซคเตอร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ เป็นกองทุนรวมหมวดอุตสาหกรรม ที่มุ่งลงทุนโดยเฉพาะเจาะจงในกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector Fund) เพียงหมวดเดียว จึงอาจมีความเสี่ยงและความผันผวนของราคาสูงกว่ากองทุนรวมทั่วไปที่มีการกระจายการลงทุนในหลายอุตสาหกรรม ดังนั้น ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลของหมวดอุตสาหกรรมดังกล่าวประกอบการตัดสินใจลงทุน
 6. การลงทุนไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับการชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 7. การนำส่งเบี้ยประกันภัยเป็นหน้าที่ของผู้ขอเอาประกันภัย ธนาคารเป็นเพียงช่องทางการรับชำระเบี้ยประกันภัยเป็นการให้บริการเท่านั้น
 8. ผู้ขอเอาประกันภัยควรศึกษา อ่าน และทำความเข้าใจในรายละเอียด ความคุ้มครองและเงื่อนไข ก่อนการตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง

 

หมายเหตุ :

 • บริษัท เจนเนอราลี่ ประกันชีวิต (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้รับประกันภัยตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
 • ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน) ในฐานะนายหน้าประกันชีวิต เป็นผู้เสนอผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิต และอำนวยความสะดวกในการรับชำระเบี้ยประกันภัยเท่านั้น