สินเชื่อรถบ้าน

รายละเอียด

สินเชื่อรถบ้าน

  • 30 ม.ค. 2562
  • 73,271

จุดเด่นของสินเชื่อรถบ้าน ธนาคารเกียรตินาคิน

เราให้วงเงินอนุมัติสูงสุดถึง 110% ของราคาประเมินรถยนต์

เราฟรี! ค่าธรรมเนียมบริการสินเชื่อ

เรายืดหยุ่นระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุดถึง 84 งวด

เรามีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อที่รวดเร็ว

เราดูแลให้คำปรึกษาตั้งแต่เริ่มต้นขอสินเชื่อไปจนถึงการทำสัญญา

เรามีผู้เชี่ยวชาญด้านสินเชื่อที่พร้อมให้บริการลูกค้าอยู่ทุกที่ ทั่วประเทศ

กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่าง เจ้าหน้าที่จะดำเนินการติดต่อกลับภายใน 15 นาที (เฉพาะวันทำการ วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.)

ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการตกลงยินยอมให้ธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเกียรตินาคินภัทร เก็บ รวบรวม ใช้ และ/หรือ เปิดเผย ข้อมูลของลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการที่ได้ให้ไว้ก่อนหรือที่จะเกิดขึ้นในภายหลัง รวมถึงการนำเสนอข่าวสาร ข้อมูล ข้อเสนอ และขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของธนาคารและบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงิน หรือเป็นผลิตภัณฑ์ของผู้อื่นซึ่งบริษัทในกลุ่มธุรกิจการเงินเป็นผู้แนะนำหรือผู้ขาย โดยการให้ความยินยอมดังกล่าว ลูกค้าหรือผู้ขอใช้บริการมีสิทธิเลือกให้ความยินยอม โดยไม่มีผลต่อการพิจารณาการใช้ผลิตภัณฑ์ สอบถาม/ยกเลิกการติดต่อ ได้ที่ KKP Contact Center โทร. 02 165 5555

เงื่อนไข

  • รถยนต์ที่ลูกค้าต้องการขอสินเชื่อรถยนต์มือสอง (รถบ้าน) ต้องเป็นรถยนต์ที่ปลอดภาระหนี้
  • สามารถนำรถยนต์มาขอสินเชื่อรถบ้านได้ทุกประเภท ยกเว้น รถบรรทุก, รถจักรยานยนต์
  • ผู้ขายจะได้รับเงินภายใน 1 วันทำการหลังจากสินเชื่อได้รับการอนุมัติจากธนาคารและผู้ขายได้ทำการโอนเล่มทะเบียนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
  • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของรายการส่งเสริมการขายโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • อัตราดอกเบี้ยและเงื่อนไขการอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด

*หมายเหตุ

  • อัตราค่าธรรมเนียม เบี้ยปรับ ค่าบริการต่างๆ และสิทธิพิเศษเป็นไปตามประกาศธนาคาร
  • ผู้ขอสินเชื่อต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ธนาคารกำหนด
  • เงื่อนไขการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด